گوجوگای جی کی اف /کن بوکان ایران، شاخه رسمی فدراسیون کاراته گوجو کای ژاپن می باشد و ایرج تیمورنژاد با توجه به آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شده است بعنوان رئيس سبک گوجوگای جی کی اف ایران در کشور انتخاب شده اند. ایشان همچنین ریاست گوجوکای جی کی اف/کن بوکان را در ایران برعهده دارند.
این سازمان همچنین با چند فدراسیون کاراته مانند فدراسیون کاراته ایران، فدراسیون جهانی گوجوریو کاراته، فدراسیون کاراته گوجوریو آسیا و فدراسیون کاراته گوجوکای ژاپن همکاری می کند.
علاوه بر این، کن بوکان بزرگترین سبک گوجوریو از لحاظ تعداد باشگاهای ثبت شده در کشور ژاپن می باشد و سبک در ایران بیست و چهار نماینده در استانهای مختلف و بیش از هزار عضو رسمی ثبت شده در سراسر کشور دارد. تعدادی از اعضای سبک عضو تیم ملی ایران هستند.
تیم منتخب سبک هر ساله در مسابقات جهانی، آسیایی و سمینارهای مختلف شرکت دارد.
...بیشتر


برگزاری استاژ فنی بانوان کرمانشاه توسط شیهان محبوبه گلی
جمعه ، 8 شهریور 1398
استاژ فنی بانوان کرمانشاه توسط شیهان محبوبه گلی در تاریخ هشتم شهریور ماه سال جاری برگزار گردید ...ادامه
استاژ فنی شهرستان نکا با حضور کیوشی تیمورنژاد برگزار شد
پنجشنبه ، 31 مرداد 1398
استاژ فنی شهرستان نکا در استان مازندران مورخ سی و یکم مرداد ماه سال جاری با حضور کیوشی تیمورنژاد برگزار شد ...ادامه
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور انتخاب تیم اعزامی به مسابقات جهانی مالزی
پنجشنبه ، 27 تیر 1398
مسابقات قهرمانی کشور در رده آقایان و بانوان در استان گلستان شهرستان گنبد برگزار گردید. این مسابقات جهت انتخابی تیم منتخب سبک برای اعزام به مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی گوجوریو در کشور مالزی در تاریخ ...ادامه
سمینار فنی شهر قدس با حضور ریاست محترم سبک برگزار شد
شنبه ، 11 اسفند 1397
سمینارفنی گوجوکایJKF در استان تهران - شهرقدس روز جمعه 97/12/10 باحضور ریاست محترم سبک هانشی تیمورنژاد و شیهان محمود منصوری مسئول محترم سبک در استان تهران برگزار گردید ...ادامه
شماره صفحه      1 2 3 4 5  ... Developed By FaaarshaD